Up

Pekeliling 2013

Pekeliling Pejabat Kewangan Negeri Bil.1 Tahun 2013
Penyediaan Cadangan Bajet 2014 dan Batas Perbelanjaan 2014
Pekeliling Kewangan Negeri Perak Bil.3 Tahun 2013
Pekeliling Kewangan Negeri Perak Bil.4 Tahun 2013