Up

Pekeliling 2012

Perkeliling Bil.1 Tahun 2012 - Pengurusan Perbelanjaan Tahun 2012
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 2 Tahun 2012 - Penyediaan Cadangan Bajet 2013 dan Batas Perbelanjaan Bajet 2013
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 3 Tahun 2012 - Garis Panduan dan Peraturan Mengenai Penutupan Akaun Awam Tahun Kewangan 2012