Up

Pekeliling 2011

Pekeliling Kewangan Negeri Bil.4 Tahun 2011 - Garis Panduan dan Peraturan Mengenai Penutupan Akauan Awam Tahun Kewangan 2011
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 3 Tahun 2011 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2012
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 2 Tahun 2011 - Penggunaan Minyak Petrol Ron 95 Untuk Kenderaan Jabatan Di Negeri Perak
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 1 Tahun 2011 - Pengurusan Perbelanjaan Tahun 2011