Up

Pekeliling 2010

Pekeliling Kewangan Negeri Bil 5 Tahun 2010 - Garis Panduan dan Peraturan Mengenai Penutupan Akaun Awam Tahun Kewangan 2010 pk5_2010.pdf
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 4 Tahun 2010 - Perwakilan Kuasa Pelupusan Aset Alih dan Menghapus Kira Kehilangan Aset Alih Kerajaan Negeri
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 3 Tahun 2010 - Saman Kesalahan Lalu Lintas Bagi Kenderaan Kerajaan Negeri
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 2 Tahun 2010 - Pengurusan Perbelanjaan Tahun 2010 pk2_2010.pdf
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 1 Tahun 2010 - Perwakilan Kuasa Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus