Up

Pekeliling 2009

Pekeliling Kewangan Negeri Bil 6 Tahun 2009 - Garis Panduan dan Peraturan Mengenai Penutupan Akaun Awam Tahun Kewangan 2009 pk6_2009.pdf
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 5 Tahun 2009 - Pindaan Peraturan Tuntutan Elaun Lebih Masa
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 4 Tahun 2009 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2010-2011
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 3 Tahun 2009
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 3 Tahun 2009
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 2 Tahun 2009 - Penubuhan, Peranan dan Tanggung Jawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun di Agensi Kerajaan Negeri pk2_2009.pdf
Pekeliling Kewangan Negeri Bil 1 Tahun 2009 - Pengurusan Anggaran Perbelanjaan 2009