Up

Pekeliling 2008

Pindaan Kepada Pekeliling Kewangan Ng. Pk. Bil.3 Tahun 2008 Berkenaan Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat
Garis Panduan Dan Peraturan Mengenai Penutupan Akaun Awam Tahun Tahun 2008 pk8_2008.pdf
Pindaan Kepada Pekeliling Kewangan Ng. Pk. Bil.3 Tahun 2008 Berkenaan Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat pk7_2008.pdf
Pembayaran gaji dan Elaun Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Yang Baru Dilantik
Kaedah Pembayaran Secara EFT (Pemindahan Wang Secara Elektronik)
Peraturan Tuntutan Elaun Lebih Masa
Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Secara Berhemat Dan Langkah Mengurangkan Perbelanjaan Awam pk3_2008.pdf
Kaedah Pungutan Hasil Melalui Cek
Pengurusan Anggaran Perbelanjaan 2008 pkprk01_2008.pdf