faq   hubungi  maklumbalas      peta

Soalan   Hubungi      Aduan &         Peta

Lazim      Kami      Maklumbalas    Laman

Dasar Kualiti

. Posted in Kualiti ISO 9000 : 2000

“Pejabat Kewangan Negeri Perak komited untuk menguruskan Belanjawan Negeri dengan cekap, teratur dan beramanah untuk mencapai tahap kualiti yang dapat memenuhi serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan sepenuhnya. Untuk mencapai hasrat tersebut Pejabat Kewangan Negeri Perak mestilah:

  • Melaksanakan, mengekalkan dan secara berterusan meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2000, dan
  • Sentiasa mengkaji semula kecukupan dan pembangunan sumber-sumber untuk memastikan pencapaian dasar dan objektif-objektif kualiti yang telah ditetapkan.”