faq   hubungi     maklumbalas        peta

F.A.Q   Contact  Complaints &   Sitemap

                US      Feedback        

Up

Surat Arahan

PEMBEKALAN KERTAS A4 PUTIH 80 GSM SECARA KONTRAK PUSAT KEPADA SEMUA JABATAN NEGERI, PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN BADAN BERKANUN NEGERI PERAK MULAI 1 OGOS 2020 HINGGA 31 JULAI 2023
Permohonan Bayaran di bawah AP 58(a)
Tatacara Permohonan Kelulusan Berbelanja Bagi Mengadakan Mesyuarat/ Acara Rasmi Kerajaan Dan Latihan Serta aktiviti Pelajar Di Bawah Jabatan Negeri Perak
Pelarasan Elaun Lebih Masa Berdasarkan Kenaikan Gaji Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 2012
Bayaran Elaun Lebih Masa Berdasarkan Kenaikan Gaji Di Bawah Pekeliling Perkhidamatan Bil. 1 Tahun 2012