FAQs SPEKS

1. Bagaimana untuk saya membolehkan komputer yang baru dibeli atau di ‘format’ untuk mengakses Sistem SPEKS?

  • Muat Turun Java Runtime Environment (JRE) dari Portal Pejabat Kewangan Negeri Perak.
  • Patuhi panduan instalasi JRE yang boleh juga dimuat turun dari Portal Pejabat Kewangan Negeri Perak.
  • Tuan/Puan boleh mengakses Sistem SPEKS menggunakan internet browser dengan url berikut: http://10.10.7.23:7778/forms/frmservlet?config=speks_prk

 

2. Adakah Sistem SPEKS boleh di akses dengan menggunakan pelbagai Sistem Operasi?

  • Sistem SPEKS boleh di akses dengan menggunakan Sistem Operasi Windows, Linux dan Macintosh.

 

3. Bagaimana saya boleh mendapat kod pengguna dan kata laluan untuk mengakses Sistem SPEKS?

  • Tuan/puan boleh mendapatkan kod pengguna dan kata laluan untuk mengakses modul-modul dalam Sistem SPEKS dengan mengisi Borang SPEKS01 yang boleh dimuat turun dari Portal Pejabat Kewangan Negeri Perak.
  • Tuan/Puan hendaklah mengisi dengan lengkap borang tersebut dan menghantarnya kepada pentadbir Sistem SPEKS di Pejabat Kewangan Negeri Perak.
  • Kod Pengguna dan kata laluan akan dikemukakan kepada tuan/puan selepas ia diwujudkan oleh pentadbir sistem.