• Utama
  • Profil Jabatan
  • Perkhidmatan

Perkhidmatan

Bertanggungjawab untuk menyediakan belanjawan tahunan untuk semua Jabatan Negeri dan mengawal perbelanjaan tersebut untuk mempastikan ianya mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.