• Utama
  • Profil Jabatan
  • Misi, Visi, Moto dan Objektif

Misi, Visi, Moto dan Objektif

Visi

Menjadikan Pejabat Kewangan Negeri sebuah agensi kerajaan yang berkualiti dan profesional dalam pengurusan kewangan negeri seiring untuk menjadi Negeri Perak Maju 2015.


Misi


Menguruskan kewangan negeri dengan cekap, efisien dan akauntabiliti menyumbang kepada kemakmuran Negeri Perak.


Moto


“KHAZANAH TERATUR PERAK MAKMUR”.


Objektif

Objektif Pejabat Kewangan Negeri Perak Darul Ridzuan ialah untuk:

(i) Mengurus hal ehwal kewangan Kerajaan Negeri mengikut peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip kewangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

(ii)  Merancang dan mengawal perbelanjaan Negeri.

(iii) Menentukan sistem perakaunan yang teratur dan cekap bagi pungutan hasil dan perbelanjaan Negeri yang telah diluluskan.