faq   hubungi  maklumbalas      peta

Soalan   Hubungi      Aduan &         Peta

Lazim      Kami      Maklumbalas    Laman

  • Utama
  • Profil Jabatan
  • Pencapaian Piagam Pelanggan & KPI

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT KEWANGAN NEGERI PERAK

BAGI TEMPOH OKTOBER 2019 HINGGA DISEMBER 2019

BIL.

JANJI

MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

MELEBIHI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

% MENEPATI STANDARD

JUMLAH MELEBIHI STANDARD

% MELEBIHI STANDARD

 (i)

Mengeluarkan Waran Am dan Waran Kumpulan Wang Pembangunan sebelum akhir Disember.

3

100%

-

-

3

(ii)

Mengeluarkan Waran Peruntukan kepada Pegawai Pengawal pada minggu pertama Januari.

46

100%

-

-

46

(iii)

Memberi keputusan ke atas permohonan pengecualian daripada Arahan Perbendaharaan, Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang teratur dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.

7

100%

-

-

 7

(iv)

Memberi keputusan ke atas permohonan pindah peruntukan yang teratur di bawah bidang kuasa Y.B Pegawai Kewangan Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.

34

100%

-

100%

34

(v)

Memberikan keputusan permohonan pinjaman kenderaan, pinjaman komputer, permohonan skim pembiayaan keahlian kelab rekreasi dan sukan serta pendahuluan diri yang teratur dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.

53

100%

-

-

53

(vi)

Menyedia dan menghantar Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri kepada Ketua Audit Negara sebelum akhir bulan Mei.

       1            

100%

-

-

 1

(vii)

Membuat bayaran dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan baucar bayaran yang lengkap.

22,231

100%

-

-

22,231

(viii)

Mengeluarkan resit Perbendaharaan Negeri bagi akuan terimaan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan Penyata Pemungut.

24,501

100%

-

-

24,501

(ix)

Laporan-laporan Emolumen dan potongan gaji bulanan disediakan sebelum 15 hari bulan setiap bulan.

111

100%

-

-

111