faq   hubungi  maklumbalas      peta

Soalan   Hubungi      Aduan &         Peta

Lazim      Kami      Maklumbalas    Laman

Up

Surat Arahan

Permohonan Bayaran di bawah AP 58(a)
Tatacara Permohonan Kelulusan Berbelanja Bagi Mengadakan Mesyuarat/ Acara Rasmi Kerajaan Dan Latihan Serta aktiviti Pelajar Di Bawah Jabatan Negeri Perak
Pelarasan Elaun Lebih Masa Berdasarkan Kenaikan Gaji Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 2012
Bayaran Elaun Lebih Masa Berdasarkan Kenaikan Gaji Di Bawah Pekeliling Perkhidamatan Bil. 1 Tahun 2012
Polisi dan Prosedur Pengguna 1SPEKS v1-0